Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προχωρά στην εξόφληση οφειλών από το έτος 2013 ύψους 543.260,58 ευρώ

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προχωρά στην εξόφληση οφειλών από το έτος 2013 ύψους 543.260,58 ευρώ

14355684_665689303598144_5139441537361525575_n
Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες και συλλογική δουλειά της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος Ρήγα Φεραίου  εξασφάλισε με επιτυχία ειδική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το ποσό των 543.260,56 ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών από το έτος 2013.
Πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανήγγειλε την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για τους Δήμους της Χώρας με την εγκύκλιο 22880/12-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΛΣ7465ΦΘΕ-ΟΝ1) και με την υπ’ αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23-6-16 απόφαση. Κατόπιν ο  Δήμος Ρήγα Φεραίου απέστειλε το υπ. αριθμ. 6565/29-7-16 αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη του στην ειδική χρηματοδότηση και σε απάντηση αυτού, με το έγγραφο 27140/6-9-16  (ΑΔΑ : ΩΝΤΒ465ΦΘΕ-ΦΓΣ) ο Δήμος Ρήγα Φεραίου εντάχθηκε σε έναν από τους δέκα Δήμου προς επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τρίτους.
Χωρίς τίτλο
Το ποσό ενίσχυσης έγινε αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρήγα Φεραίου προκειμένου να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός του 2016 και να ξεκινήσει η εκταμίευση.
Η ανωτέρω απόφαση αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα ρευστότητας στην τοπική οικονομία και να αποτελέσει σημαντική εξέλιξη τόσο για την τόνωση της αγοράς όσο και πορεία της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ακόμη πιο ομαλή οικονομική λειτουργία σε όλα τα επίπεδα του Δήμου. Με την αναγγελία αυτή ιδιαίτερη ανακούφιση ένιωσαν οι επαγγελματίες
«Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ενισχύθηκε οικονομικά με το ποσό των 543.260,56 ευρώ, με το οποίο θα καλυφθούν οφειλές από το έτος 2013 έως και τον Απρίλιο του έτους 2016 σε προμηθευτές, εργολάβους και επαγγελματίες, με σειρά προτεραιότητας από τα παλαιότερα χρονολογικά τιμολόγια. Με την κάλυψη των οικονομικών εκκρεμοτήτων του Δήμου δημιουργείται μία εκ νέου σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας στις συναλλαγές μεταξύ του Δήμου και τρίτων προσώπων. Βελτιώνεται ακόμη περισσότερο η οικονομική διαχείριση του Δήμου Ρήγα Φεραίου με την οριστική αποκατάσταση κάθε οικονομικής εκκρεμότητας και επιτυγχάνουμε έναν από τους βασικούς αρχικούς μας στόχους, την ομαλή και ορθή οικονομική διαχείριση του Δήμου μας», τόνισε ο Δήμαρχος Δήμου Ρήγα Φεραίου, κ. Νασίκας Δημήτριος.