Εφοδιασμός 40 πλαστικών κάδων για το Δήμο Ρήγα Φεραίου

Εφοδιασμός 40 πλαστικών κάδων για το Δήμο Ρήγα Φεραίου

1
2
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανανέωσε τον εξοπλισμό του για την αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων με την προμήθεια 40 πλαστικών (πράσινων) κάδων καθαριότητας χωρητικότητας 1.000 λίτρων.
«Στόχος μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας με τη δημιουργία ενός καθαρού και ανθρώπινου δήμου. Ανανεώνουμε τον εξοπλισμό καθαριότητας συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη αποκομιδή των απορριμμάτων και την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών. Με τη φροντίδα του δήμου μας, προστατεύουμε το περιβάλλον, φροντίζουμε την υγεία μας.» επεσήμανε ο Δήμαρχος Δήμου Ρήγα Φεραίου, κ. Νασίκας Δημήτριος.