Δημιουργία νέου κόμβου μέσα στη πόλη του Βελεστίνου

Δημιουργία νέου κόμβου μέσα στη πόλη του Βελεστίνου

1
2
3
4
5
6
7
OΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ.
ΔΙΕΥΘΕΤΟΥΜΕ ΧΡOΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.
Με μικρές παρεμβάσεις λύνουμε κυκλοφοριακά προβλήματα χρόνων. Η προσπάθεια μας δημιουργίας κόμβων θα συνεχιστεί και σε άλλες θέσεις στο Βελεστίνο και κατόπιν στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα.