Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ρήγα Φεραίου θα συνεργαστεί με εκπαιδευτικούς – εισηγητές με παροχή υπηρεσιών για ''Υλοποίηση σεμιναρίων διαφόρων εκπαιδευτικών ενοτήτων"

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ρήγα Φεραίου θα συνεργαστεί με εκπαιδευτικούς – εισηγητές με παροχή υπηρεσιών για ''Υλοποίηση σεμιναρίων διαφόρων εκπαιδευτικών ενοτήτων"

0cbec4f905bb53ce497d9e0015288f02_XL

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, στο πλαίσιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει η δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής 2016-2017″ (Δομές ΚΔΑΠ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εκπαιδευτικούς – εισηγητές και να αναθέσει, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, την παροχή υπηρεσιών με τίτλο Υλοποίηση σεμιναρίων διαφόρων εκπαιδευτικών ενοτήτων”, για τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες, ήτοι:

 • Δημιουργική αξιοποίηση Η/Υ
 • Ενισχυτική μάθηση
 • Αγγλική γλώσσα
 • Γαλλικής γλώσσα
 • Χορός – κίνηση
 • Μουσική
 • Μουσικοκινητικά δρώμενα
 • Κοσμηματολογία
 • Δημιουργική γραφή
 • Εικαστικά
 • Έξυπνα – Διασκεδαστικά Μαθηματικά

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο που ασκεί την υπηρεσία του Νομικού Προσώπου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Για να είτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ