Απόφαση Δημάρχου για το κλείσιμο των σχολείων στο Δήμο Ρήγα Φεραίου στις 30-11-2016

Απόφαση Δημάρχου για το κλείσιμο των σχολείων στο Δήμο Ρήγα Φεραίου στις 30-11-2016

χιονιας_1 - Αντιγραφή

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

 Έχοντας υπ ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγ. 4 περιπτ. 27 του Ν. 3852/2012 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
  2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Κεραμιδίου, το Δημοτικό Σχολείο, το Νηπιαγωγείο, το Γυμνάσιο & το Λύκειο της Τ.Κ. Καναλίων του Δήμου Ρήγα Φεραίου, θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, λόγω ισχυρής χιονόπτωσης που επικρατεί στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

1