2μερο εκδηλώσεων στις 10&11-12-2016 στο Πνευματικό Κέντρο Βελεστίνου με θέμα « Από τη Μικρά Ασία στο Βελεστίνο »

2μερο εκδηλώσεων στις 10&11-12-2016 στο Πνευματικό Κέντρο Βελεστίνου με θέμα « Από τη Μικρά Ασία στο Βελεστίνο »

afisa-n
Διήμερο εκδηλώσεων στις 10 & 11-12-2016 στο Πνευματικό Κέντρο Βελεστίνου διοργανώνει η Πολιτιστική Εστία Μικρασιατών και Ποντίων Βελεστίνου “Αλύτρωτες Πατρίδες” με θέμα:
« Από τη Μικρά Ασία στο Βελεστίνο »