Περίληψη απ' ευθείας ανάθεσης εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων για την υπηρεσία "Αποκαταστάσεις Οδών – Εργασίες Αποχιονισμού Δήμου Ρήγα Φεραίου"

Περίληψη απ' ευθείας ανάθεσης εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων για την υπηρεσία  "Αποκαταστάσεις Οδών – Εργασίες Αποχιονισμού Δήμου Ρήγα Φεραίου"

ekxionistiko

Ο Δήμαρχος  του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Δημήτριος Στ. Νασίκας,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την απ’ ευθείας Ανάθεση μετά από πρόχειρες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου της Υπηρεσίας που αφορά την μίσθωση μηχανημάτων προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες αποχιονισμού στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € με τον ΦΠΑ 24%.
Οι προσφορές θα κατατεθούν έως την Πέμπτη 29-12-2016 και ώρα 14:00 π.μ. (ώρα λήξης προσφοράς), στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας του Δήμου στο Βελεστίνο (Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66).
Γίνονται δεκτοί Αναγνωρισμένοι κάτοχοι μηχανημάτων ή Εργολήπτες Δημοσίων Έργων για έργα Οδοποιίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την Μελέτη – Τιμολόγιο της ανωτέρω υπηρεσίας από τα γραφεία του Δήμου.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

Δημήτριος Στ. Νασίκας

Για να δείτε την περίληψη της απ’ ευθείας ανάθεσης για την  υπηρεσία “αποκατάστασης οδών και εργασίες αποχιονισμού του Δήμου Ρήγα Φεραίου” πατήστε εδώ

Για να δείτε την τεχνική έκθεση – τιμολόγιο εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων για την υπηρεσία “αποκατάστασης οδών και εργασίες αποχιονισμού  του Δήμου Ρήγα Φεραίου” πατήστε εδώ