Απόφαση Δημάρχου για το κλείσιμο των σχολείων την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Απόφαση Δημάρχου για το κλείσιμο των σχολείων την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

1175224

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις άρθρου 94 παραγ. 4 περιπτ. 27 του Ν. 3852/2012 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
  2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Όλα τα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) του Δήμου Ρήγα Φεραίου, θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και ισχυρού παγετού που επικρατεί στην περιοχή.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

Για να δείτε την απόφαση του Δημάρχου για το κλείσιμο των σχολείων του Δήμου Ρήγα Φεραίου την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 πατήστε εδώ