Απόφαση Δημάρχου για το κλείσιμο των σχολείων την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Απόφαση Δημάρχου για το κλείσιμο των σχολείων την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

sxoleia-xionia-660_2

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις άρθρου 94 παραγ. 4 περιπτ. 27 του Ν. 3852/2012 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
  2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Όλα τα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) του Δήμου Ρήγα Φεραίου, θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και ισχυρού παγετού που επικρατεί στην περιοχή.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

Για να δείτε την απόφαση του Δημάρχου για το κλείσιμο των σχολείων του Δήμου Ρήγα Φεραίου την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 πατήστε εδώ