Απόφαση Δημάρχου Δημητρίου Νασίκα για το κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Κεραμιδίου την Τετάρτη 25-1-2017

Απόφαση Δημάρχου Δημητρίου Νασίκα για το κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Κεραμιδίου την Τετάρτη 25-1-2017

attiki-pou-tha-meinoun-kleista-ta-sxoleia-logw-xionia.w_hr

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 94 παραγ. 4 περιπτ. 27 του Ν. 3852/2012 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Tο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Κεραμιδίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, θα παραμείνει κλειστό σήμερα Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017, λόγω χιονόπτωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

 
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ