Κοπή πίτας συνταξιούχων Δήμου Ρήγα Φεραίου

Κοπή πίτας συνταξιούχων Δήμου Ρήγα Φεραίου

αρχείο λήψης
Την 26η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., θα γίνει η κοπή πίτας των συνταξιούχων στην αίθουσα του Καπή Βελεστίνου
Εκ του Δήμου