Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ και αντίστροφα σύμφωνα με το Ν.4070/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ  και αντίστροφα σύμφωνα με το Ν.4070/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

αρχείο λήψης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή αντίστροφα, να υποβάλλει σχετική αίτηση έως τις 31.03.2017 και ώρα 15:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Μαγνησίας & Π.Ε. Σποράδων (Κορωνίου και Νέγρη – Πεδίο Άρεως στο Βόλο)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους υπαλλήλους:
Μαρία Στυλιαρογιάννη 2421355537
Πρωτοψάλτη Γεώργιο 2421355512
Καρακώστα Κωνσταντίνο 2421355518
Βαρβάρα Χρυσοπούλου 2421355527
Για να δείτε τη πρόσκληση ενδιαφέροντος όπως αυτή αναρτήθηκε στη διαύγεια πατήστε εδώ