Ανακοίνωση Δημάρχου Ρήγα Φεραίου για τους Δασικούς Χάρτες

Ανακοίνωση Δημάρχου Ρήγα Φεραίου για τους Δασικούς Χάρτες

DASIKOIXARTES_Δάση
 
1
Σας ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο οι Δασικοί Χάρτες στην διεύθυνση https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Infodasika_Page.aspx
Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων, που διέπονται από το ειδικό προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
Όλοι οι πολίτες και φορείς, θα έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη και θα μπορούν να πληροφορηθούν εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα. Μέσω της νέας αυτής διαδικτυακής εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αντιρρήσεων και πληρωμής του ειδικού τέλους.
Για να δείτε τις διευκρινήσεις σχετικά με τους δασικούς χάρτες πατήστε εδώ