«Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» αποφοίτων του ΕΠΑΛ στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

«Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» αποφοίτων του ΕΠΑΛ στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

mathitia
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Ν.  4386/2016 αναδιάρθρωσε τη δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων.
Το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» αποτελεί το δεύτερο κύκλο σπουδών των ΕΠΑΛ – «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε την ένταξη του στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του νέου θεσμού για το σχολικό έτος 2016-2017.  Ο Δήμος θα απασχολήσει συνολικά έξι μαθητευόμενους – απόφοιτους του ΕΠΑΛ με τις εξής ειδικότητες: α) Οικονομίας και Διοίκησης (3 άτομα), β) Εφαρμογών Πληροφορικής (2 άτομα) και γ) Γεωπονίας (1 άτομο).
Κατά την εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με συνολική διάρκεια εννέα (9) μηνών και θα περιλαμβάνει α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα ειδικότητας στη σχολική μονάδα αντίστοιχα.
Η συμμετοχή του Δήμου στο νέο αυτό θεσμό δημιουργεί όφελος τόσο προς τους μαθητευόμενους όσο και προς την τοπική κοινωνία. Με τη μαθητεία οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ μεταβαίνουν ομαλά στην άσκηση του επαγγέλματος τους και εξοικειώνονται με το εργασιακό περιβάλλον γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας, επεσήμανε «Είμαστε σε στενή συνεργασία και διαρκή επικοινωνία με τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ Βελεστίνου, κ. Μαράτο Χρήστο σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος Μαθητείας. Συμβάλλουμε στην πρακτική εργασιακή άσκηση των αποφοίτων του ΕΠΑΛ, δίνοντας τους τη δυνατότητα της πρώτης εργασιακής εμπειρίας τους σχετικά με την ειδικότητα που έχουν ήδη επιλέξει. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι απόφοιτοι μπορούν να αναδείξουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες και να εξελίξουν τις γνώσεις τους. Είμαστε θετικοί σε τέτοιου είδους εφαρμογές που στόχο έχουν την άμεση ωφέλεια των νέων».