Στη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στο Βελεστίνο προχωρά ο Δήμος Ρήγα Φεραίου

Στη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στο Βελεστίνο προχωρά ο Δήμος Ρήγα Φεραίου

ΝΕΟ
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου στα πλαίσια της συνεργασίας με την εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. για την υλοποίηση της προσέγγισης του προγράμματος LEADER (5η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) έχει προγραμματίσει την κατασκευή ισογείου κτίσματος στο κέντρο της πόλης του Βελεστίνου για τη στέγαση λαογραφικού μουσείου και εργαστηρίου δημιουργίας. Οι υπηρεσίες του Δήμου Ρήγα Φεραίου έχουν εκπονήσει τις σχετικές μελέτες, οι οποίες έχουν την απαιτούμενη ωριμότητα για την άμεση χρηματοδότηση του σημαντικού αυτού έργου.
Το εν λόγω κτίριο θα είναι ένα ισόγειο κτίσμα με στέγη εμβαδού περίπου 120 τ.μ. σε οικόπεδο επιφανείας 500 τ.μ. Το κτίριο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος LEADER, ώστε να συμβάλλει μέσα από την πολιτισμική διαδικασία και τις συλλογές του, στην κατανόηση και τη βίωση του παραδοσιακού πολιτισμού. Το Μουσείο θα ασχολείται με τη συλλογή καταγραφή και τεκμηρίωση όλων των παραδοσιακών εκθεμάτων & φορεσιών της περιοχής μας, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον λαϊκό πολιτισμό μας. Επίσης, θα αποσκοπεί στην γνωριμία και εξοικείωση του σύγχρονου ανθρώπου και ειδικά της νέας γενιάς με τον λαϊκό παραδοσιακό πολιτισμό του πρόσφατου παρελθόντος μας, στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για τα υλικά και άυλα μνημεία της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης, καθώς και στην κατανόηση και την ερμηνεία του χθες και την οργανική του σύνδεση με το σήμερα.
Το Μουσείο θα διαφυλάσσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, θα μαρτυρεί τον τρόπο και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Δήμου μας και θα υπάρχει διαρκής προσπάθεια εμπλουτισμού και συμπλήρωσής του. Στόχευση της δημοτικής αρχής αποτελεί η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων για την εξοικείωση των μαθητών. Στο συγκεκριμένο χώρο ο επισκέπτης θα μπορεί να θαυμάσει παραδοσιακές φορεσιές, κεντήματα, υφαντά, κοσμήματα, διάφορα εκθέματα και είδη λαϊκής τέχνης της περιοχής.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας, δήλωσε ότι «Οι χώροι όπου κατεξοχήν εκτίθεται το παρελθόν είναι τα Μουσεία. Σ΄ αυτά μπορεί να βρει κανείς – όσο και αν ακούγεται υπερβολικό – τα πάντα: από ταπεινά αντικείμενα καθημερινής χρήσης μέχρι σύμβολα κύρους. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μία επίσκεψη σε μουσείο είναι πολλαπλά χρήσιμη. Αυτοί που θα ωφεληθούν περισσότερο είναι οι μαθητές, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να περιεργαστούν ιδιοίς όμμασιν όλα αυτά που τους γίνονται γνωστά μέσω των εγχειριδίων κατανοώντας ότι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας δεν έζησαν σε ένα κόσμο που κινούνται στη σφαίρα του φανταστικού αλλά σε μια κοινωνία που είχε ανάγκες και ενδιαφέροντα όπως η σημερινή. Οι μορφωτικές επισκέψεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας για καλύτερη μόρφωση της νέας γενιάς. Το εν λόγω Μουσείο θα είναι το μέρος που θα συμπληρώνει τις θεωρητικές γνώσεις και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την κατανόηση εποχών και νοοτροπιών. Επιπλέον, μέσω του μουσείου θα υπάρχει δυνατότητα ενασχόλησης με την έρευνα σχετικά με ό, τι αφορά το λαϊκό πολιτισμό. Με την παράδοση δε μένουμε μόνο στο παρελθόν αλλά αρδεύουμε στοιχεία να δημιουργήσουμε για το μέλλον».