Δημαιρεσίες στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Δημαιρεσίες στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

123
Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στο Βελεστίνο η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρήγα Φεραίου, στη διάρκεια του οποίου έγιναν δημαιρεσίες για την εκλογή νέων μελών, τόσο στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 5-3-2017 έως 31-8-2019.
Όπως λοιπόν προέκυψε από τις δημαιρεσίες το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρήγα Φεραίου έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σε ό,τι αφορά τα μέλη των δύο επιτροπών του Δήμου, σύμφωνα με το Νόμο του Καλλικράτη προβλέπεται 4 τακτικά και 3 αναπληρωματικά να προτείνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας, ενώ 2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά προτείνονται από τη μειοψηφία.
Έπειτα από τις νέες δημαιρεσίες, τα μέλη των επιτροπών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στις οποίες Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος, έχουν ως εξής:
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τακτικά μέλη:
ΚΟΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΣΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Αναπληρωματικά μέλη:
ΧΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΡΟΜΦΑΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τακτικά μέλη:
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΜΦΑΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΣΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Αναπληρωματικά μέλη:
ΧΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Νασίκας ευχήθηκε καλή επιτυχία και δύναμη στα νέα τους καθήκοντα, τονίζοντας τους να επιτελέσουν το έργο τους με σεβασμό στους θεσμούς και στο δήμο.