Aνοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή σε σεμινάριο αναπτυξιακής εκπαίδευσης "περιβάλλον και ανάπτυξη, το οικοσύστημα της Κάρλας ως πόλος οικοτουριστικης ανάπτυξης"

Aνοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή σε σεμινάριο αναπτυξιακής εκπαίδευσης "περιβάλλον και ανάπτυξη, το οικοσύστημα της Κάρλας ως πόλος οικοτουριστικης ανάπτυξης"

Αξιότιμε κύριε-κυρία
Σας ενημερώνουμε ότι ο Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών “Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” υλοποιεί ένα μέρος του έργου Rural DEAR Agenda -Πρόγραμμα Europe Aid της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (συντονιστής Φορέας από την Ισπανία), και επιχειρεί την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με αναπτυξιακά εμπόδια και με την προώθηση της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης (ΑΕ) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται για την Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Γνωρίστε τον μαγικό κόσμο της λίμνης Κάρλας
Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος αυτού ,ήδη πραγματοποιούνται τηλεοπτικές εκπομπές , ημερίδες, συνέδρια , βιωματικά εργαστήρια , συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και γονείς, με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ ετοιμάζονται ντοκιμαντέρ και άλλες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Για τους παραπάνω λόγους το Δίκτυο “Περραιβία” , το ΚΠΕ Μακρυνίτσας και το ΚΕΜΕΒΟ, συνδιοργανώνουν μαζί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δίκτυο ΜΚΟ Θεσσαλίας επιμορφωτικό σεμινάριο:
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Το οικοσύστημα της Κάρλας ως πόλος οικοτουριστικής ανάπτυξης».
Οι δραστηριότητες του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν στις 18 Μαρτίου 2017 στις 9.00 π.μ. . -14.30 μ.μ.  στο Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού- ΚΕΜΕΒΟ στα Κανάλια Μαγνησίας.
Συνεργαζόμενοι Φορείς : Φορέας Διαχείρισης περιοχής οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου, Δήμος Ρήγα Φεραίου, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Π.Ε. Μαγνησίας, ΚΠΕ Κισσάβου -Ελασσόνας , “Πράσινη Κιβωτός” και Εθελοντικοί Φορείς της περιοχής.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων η ημερίδα επιδιώκει την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα διαχείρισης και ανάδειξης του λιμναίου περιβάλλοντος της Κάρλας, καθώς και την προσέγγιση σύγχρονων κατευθύνσεων της βιώσιμης ανάπτυξης. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου αναφέρεται σε θέματα, όπως αειφορική διαχείριση υδάτινων πόρων, ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, ανάδειξη και διαχείριση των ενδιαιτημάτων χλωρίδας και πανίδας της Κάρλας, περιβαλλοντική εκπαίδευση και βιώσιμη ανάπτυξη κ.ά.
Tο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε μέλη ΜΚΟ καθώς και σε κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και αξιοποίησης υδατικών πόρων.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον Ιστοχώρo:https://www.facebook.com/events/215174062220047/
Επίσης ,σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την διοργανωτική ευθύνη του Δικτύου “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” ενώ οι εισηγητές του Σεμιναρίου είναι καθηγητές Πανεπιστημίου , ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών .
Γνωρίζοντας τη σοβαρότητα του Σεμιναρίου αυτού και την απήχηση που έχει αυτό στην εκπαιδευτική κοινότητα ,στους αυτοδιοικητικούς και στην Κοινωνία των Πολιτών , που καλούνται να συμμετέχουν στο σεμινάριο αυτό
σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο σεμινάριο με τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΩΣ ΠΟΛΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”
που θα γίνει στο Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού -ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ -Κανάλια Μαγνησίας , το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017
Σημειώνουμε ότι η Αναπτυξιακή εκπαίδευση συμβάλλει στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ευαισθητοποίηση του κοινού και μέσα από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες που είναι βασισμένες στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής υπευθυνότητας, ισότητας των φύλων .
Δημιουργεί την αίσθηση ότι ανήκουμε σε ένα Κόσμο, στις ιδέες και την κατανόηση των ανισοτήτων, στις ανθρώπινες συνθήκες ζωής και των προσπαθειών να ξεπεραστούν τέτοιες ανισότητες, και στη συμμετοχή σε δημοκρατικές ενέργειες που ασκούν επιρροή σε κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές ή περιβαλλοντικές καταστάσεις που επηρεάζουν τη φτώχεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη (European Multi-Stakeholder Steering Group on Development Education, 2010 p.5).
Οι κύριες θεματικές περιοχές που σχετίζονται με την Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και θα αποτελέσουν θέματα του σεμιναρίου είναι :
1.Παγκόσμια Ιθαγένεια
2.Συν-Ανάπτυξη
3.Δίκαιο εμπόριο/Υπεύθυνη Κατανάλωση
4.Συνεργασία για Ανάπτυξη
5.Ανθρώπινα Δικαιώματα
6.Εκπαίδευση στις αξίες: αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, ειρήνη
7.Φύλο και ανάπτυξη
8.Παγκοσμιοποίηση
9.Μετανάστευση και ανάπτυξη
10.Περιβάλλον και ανάπτυξη /Κλιματική Αλλαγή
11. Αναπτυξιακοί Στόχοι Χιλιετίας/ Στόχοι Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης
12.Διεθνείς Οργανισμοί
13.Φτώχεια και Ανάπτυξη/Διανομή πλούτου και δύναμης
14.Σχέσεις Βορρά-Νότου
15.Επίλυση Διαφορών
ΘΑ ήταν μεγάλη μας τιμή να μας ενημερώσετε μας ΑΜΕΣΑ , δεδομένου ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, σχετικά με την πρόθεσή σας να συμμετέχετε ενεργά στο συγκεκριμένο σεμινάριο, που αφορά την εκπαιδευτική πολιτική όλων των χωρών του κόσμου και προφανώς και της χώρας μας, ,στην προσπάθεια δημιουργία μιας καλύτερης παγκόσμιας κοινωνίας για τις επόμενες γενεές.
Η εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων ,οι ανεξάρτητοι επιστήμονες και ερευνητές , η τοπική αυτοδιοίκηση και οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ,έχουν σοβαρό ρόλο να επιτελέσουν στο μεγάλο αυτό θέμα .
Θα δοθούν ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .
Συνημμένα σας στέλνουμε το Πρόγραμμα του σεμιναρίου και τη δήλωση συμμετοχής σας που μπορείτε να μας στείλετε είτε ηλεκτρονικά skriapask@gmail.com , είτε με FAX: 24210-71200.
Θα είναι μια όμορφη μέρα , στο Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας-ΚΕΜΕΒΟ και φυσικά η οικοπεριήγηση στη λίμνη, από τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας , θα σας ενθουσιάσει και θα γνωρίσετε από κοντά ένα έργο που μπορεί και πρέπει να παίξει έναν σοβαρό αναπτυξιακό ρόλο για όλη τη Θεσσαλία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. Πληροφορίες : K. Σκριάπας -Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” 6974-881944 ή στο τηλέφ. 6909-449725 Ματούλα Μακέλη -ΚΠΕ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : https://www.facebook.com/events/1532903970107715/
Με εκτίμηση
Για τους συνδιοργανωτές Φορείς