Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου κοντά στα προβλήματα των ανταποκριτών του ΟΓΑ και έκκληση για άμεση επίλυση

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου κοντά στα προβλήματα των ανταποκριτών του ΟΓΑ και έκκληση για άμεση επίλυση


Η δημιουργία του ΕΦΚΑ ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα στον τομέα της ασφάλισης και οι αρμόδιοι του Ο.Γ.Α. δεν ενημέρωσαν μέχρι σήμερα τους ανταποκριτές για το τι μέλλει  γενέσθαι όσον αφορά  το θεσμό αλλά και γιατί δεν έχουν καταβληθεί ακόμη τα δεδουλευμένα που οφείλονται από τον Νοέμβριο του 2016.
Τα καθήκοντα των ανταποκριτών του Ο.Γ.Α εκτελούνταν μέχρι σήμερα στα πλαίσια του ωραρίου εργασίας τους στους αντίστοιχους Ο.Τ.Α, χρησιμοποιώντας  υπολογιστές και γραφική ύλη των Δήμων, δίχως ποτέ ο Ο.Γ.Α να δώσει οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση για όλα αυτά τα έξοδα. Οι ώρες απασχόλησης στους μικρούς Δήμους σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί, και καθημερινά αυξάνονται με τις απαιτήσεις του φορέα ασφάλισης αγροτών, αγρεργατών, κτηνοτρόφων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ., είναι πάρα πολλές συγκριτικά με την μηνιαία αμοιβή των 50 – 90 ευρώ που λαμβάνει ο κάθε ανταποκριτής.
Αυτός ο εμπαιγμός και η απαξίωση που υφίσταται το προσωπικό των Δήμων  εν ώρα υπηρεσίας θα πρέπει να σταματήσει. Με το Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί, σύμφωνα με το Ν. 4387/2016,  με το οποίο θα καταρτιστεί ο Οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α., θα πρέπει να υπάρξει κάποια σχετική ρύθμιση αναφορικά με τους σημερινούς ανταποκριτές του Ο.Γ.Α.
Καθίσταται απαράδεκτη η απασχόληση των υπάλληλων των Δήμων εντός του ωραρίου εργασίας τους  και η άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης του νέου οργανισμού Ε.Φ.Κ.Α.
Οι ανταποκριτές αισθάνονται όλα τα ανωτέρω και θεωρούν απαράδεκτο εδώ και τέσσερις μήνες να παρέχουν υπηρεσίες χωρίς προβλεπόμενη αποζημίωση, και για τους λόγους αυτούς αποφάσισαν την αποχή τους από τα καθήκοντα τους που στην ουσία ως Ε.Φ.Κ.Α. δεν τους έχουν ανατεθεί.
Υπάρχει άμεση ανάγκη για επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων και ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων για όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν.