250 χρόνια ιστορίας 1767 έως 2017 του Ι.Ν. Υπαπαντής του Χριστού στο Βένετο Δήμου Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας

250 χρόνια ιστορίας 1767 έως 2017 του Ι.Ν. Υπαπαντής του Χριστού στο Βένετο Δήμου Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας