Προσφορές για τη διαδικασία αντιρρήσεων στους Δασικούς Χάρτες σε εκτάσεις της Δ.Ε. Κάρλας, Δ.Ε. Κεραμιδίου & Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Προσφορές για τη διαδικασία αντιρρήσεων στους Δασικούς Χάρτες σε εκτάσεις της Δ.Ε. Κάρλας, Δ.Ε. Κεραμιδίου & Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου


Οι προσφορές των ενδιαφερομένων για την διαδικασία των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του υπό ανάρτηση Δασικού Χάρτη σε εκτάσεις ιδιοκτησίας της Δημοτικής Ενότητας Κάρλας, της Δημοτικής Ενότητας Κεραμιδίου και της  Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου που εμφανίζονται ως δασικές ή χορτολιβαδικές, πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί μέχρι τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017.
Για να δείτε την τεχνική έκθεση για τη Δημοτικής Ενότητας Κάρλας πατήστε εδώ
Για να δείτε την τεχνική έκθεση για τη Δημοτικής Ενότητας Κεραμιδίου πατήστε εδώ
Για να δείτε την τεχνική έκθεση για τη Δημοτικής Ενότητας Φερών πατήστε εδώ 
Για να δείτε την έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και την ψήφιση πίστωσης, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου πατήστε εδώ