Σε διημερίδα του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την ανάπτυξη στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας συμμετείχε ο Δήμος Ρήγα Φεραίου

Σε διημερίδα του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την ανάπτυξη στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας συμμετείχε ο Δήμος Ρήγα Φεραίου


Διημερίδα του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ) πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017, όπου παρευρέθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτριος Νασίκας.
Το θέμα της διημερίδας ήταν «Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020» και αναπτύχθηκαν τα εξής θέματα: α) Επενδυτικά μέτρα στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, β) ο Πρωτογενής Τομέας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και γ) Πηγές Χρηματοδότησης σε τοπικό επίπεδο-Πρόγραμμα CLLD LEADER λαμβάνοντας χώρα συζητήσεις επί των θεμάτων και διατυπώσεις απόψεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δίκτυο Πόλεων – Δ.Ε.Π.ΑΝ. ιδρύθηκε το έτος 2015 με πρωτοβουλία οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα. Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου συμμετέχει από το 2015 και ο Δήμαρχος, κ. Νασίκας Δημήτριος αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Δικτύου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Δ.Ε.Π.ΑΝ. περιλαμβάνει μια σειρά από τοπικούς φορείς από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.
Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της ανάπτυξης της Ελληνικής Περιφέρειας, στο πλαίσιο της σύγκλισης της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΔΕΠΑΝ, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα αυτό.
Επιδίωξη της ΔΕΠΑΝ είναι η θεμελίωση της «Ανάπτυξης» πάνω στην ανάγκη των ατόμων αλλά και των ανθρώπινων κοινωνιών για οικονομική και κοινωνική βελτίωση, πρόοδο και αναβάθμιση με όρους που να εξασφαλίζουν τη βραχυπρόθεσμη και κυρίως μακροπρόθεσμη ευημερία.
Η ΔΕΠΑΝ προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, προς όφελος των Δήμων της χώρας, προκειμένου αυτοί να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομική, διαχειριστική και επιχειρησιακή αποδοτικότητα, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων, έργων και δράσεων τους.
Στο συνέδριο χαιρετισμό απεύθυναν ο κ. Βασίλειος Κουτσιώρης, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΠΑΝ,  ο κ. Χρήστος Νικολάου, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και ο κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, Δήμαρχος Δράμας, Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.ΑΝ.
Παράλληλα έλαβε χώρα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
Όπως επεσήμανε και ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτριος Νασίκας «Η συμμετοχή του Δήμου μας στη ΔΕΠΑΝ έχει ως αποτέλεσμα την αποδοτικότερη υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για τον κάθε Δήμο ξεχωριστά με σκοπό να επιτευχθεί και να επέλθουν αποτελέσματα τοπικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς λειτουργίας του κάθε Δήμου».