Βένετο, συνεχείς παρεμβάσεις στη καθαριότητα – αγροτική οδοποιία – θέματα ύδρευσης

Βένετο, συνεχείς παρεμβάσεις στη καθαριότητα – αγροτική οδοποιία – θέματα ύδρευσης


Βένετο, συνεχείς παρεμβάσεις στη καθαριότητα – αγροτική οδοποιία – θέματα ύδρευσης
Η άριστη συνεργασία των Αντιδημάρχων και του Προέδρου της ΔΕΥΑΡΦ με τον Τοπικό Σύμβουλο κ. Γαλάτο, καθώς και με το Πολιτιστικό Σύλλογο επιλύει συνεχώς προβλήματα στο πανέμορφο Βένετο.