6-8 Οκτωβρίου 2017 το Ζ’ Διεθνές Συνέδριο "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας" στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

6-8 Οκτωβρίου 2017 το Ζ’ Διεθνές Συνέδριο "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας" στο Δήμο Ρήγα Φεραίου


Από την Παρασκευή 6 έως και την Κυριακή 8 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το Ζ’ Διεθνές Συνέδριο “Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας”, στο Βελεστίνο.
Συμμετέχουν σύνεδροι-επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων από Πανεπιστήμια και Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού (Γαλλία, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ρωσία και Κύπρο) και θα προβούν σε ανακοινώσεις σχετικά με τις αρχαίες Φερές, το νεώτερο Βελεστίνο, τη ζωή και το έργο του Ρήγα Βελεστινλή.
Οι μισές και πλέον ανακοινώσεις  αναφέρονται στη μεγάλη φυσιογνωμία του Ρήγα Βελεστινλή (1757-1798). Εξετάζονται τα έργα του, η εποχή του, η επίδραση του σημαντικού έργου του, η παρουσίασή του στα σχολικά βιβλία, καθώς και άλλες επιδράσεις του. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ετοιμαζόμενο Λεξικό του Ρήγα, με το οποίο θα αναδειχθεί ο γλωσσικός και γραμματολογικός πλούτος του Ρήγα.
Επιπλέον, ανακοινώσεις θα γίνουν για την ιστορία της ευρύτερης περιοχής του Βελεστίνου στις οποίες περιλαμβάνονται και τα τοπωνύμια του Ριζομύλου και Μ. Περιβολακίου, καθώς και για τις αρχαίες Φερές, στις οποίες θα παρουσιαστούν τα καινούργια ευρήματα από τις αρχαιολογικές έρευνες.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν χώρα το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Οκτωβρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βελεστίνου και η έναρξη του Συνεδρίου θα γίνει την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου στο Πνευματικό κέντρο Βελεστίνου στις 06.00 μ.μ.
Το Συνέδριο λαμβάνει χώρα κάθε 4 χρόνια και προσελκύει συνέδρους και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Αποτελεί, δε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της περιοχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου τόσο σε επιστημονικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο.