Ένταξη του Δήμου Ρήγα Φεραίου στο δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»

Ένταξη του Δήμου Ρήγα Φεραίου στο δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»


Την ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου κατά τη συνεδρίαση του στις 25-09-2017. Η «Αμφικτυονία» αποτελεί Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα το Δήμο Μαραθώνα, μέλη της οποίας εντάσσονται Δήμοι.
Το Δίκτυο αποτελεί μία αναβίωση του αρχαίου θεσμού της Αμφικτυονίας μέσω της οποίας επιδιώκεται η ανάπτυξη πολυεπίπεδης συνεργασίας σε επίπεδο αυτοδιοίκησης με στόχο την προώθηση του ιστορικού και πολιτιστικού στοιχείου της χώρας μας και την ενίσχυση του τουρισμού, βασικού παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης.
Σκοπός του Δικτύου είναι η κοινή δράση και συνεργασία των Δήμων για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού των ελληνικών πόλεων του Δικτύου, καθώς και με άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, στις οποίες είχαν ιδρυθεί Ελληνικές πόλεις στην αρχαιότητα.
Μερικοί από τους στόχους της «Αμφικτυονίας» είναι η ανάδειξη και προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των μελών για τα ανωτέρα θέματα, η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας και η συνεργασία με διεθνείς αυτοδιοικητικούς και πολιτιστικούς Οργανισμούς σε τομείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
Ο ρόλος της «Αμφικτυονίας» είναι συντονιστικός και όλα τα μέλη του διατηρούν την αυτονομία τους ως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτρης Νασίκας δήλωσε «Με την ένταξη του Δήμου μας στο Δίκτυο Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων συμμετέχουμε σε δράσεις προβολής και ανάδειξης των πλούσιων ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων του τόπου μας τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οφείλουμε να διατηρούμε, να προστατεύουμε και να προβάλλουμε την ιστορική μας κληρονομιά, ιδιαίτερα με πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας των αυτοδιοικητικών φορέων παράλληλα με τη συμμετοχή των πολιτών. Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου διακρίνεται για την ιστορικότητα του με αρχαιολογικά ευρήματα, μνημεία και τοποθεσίες που αξίζει κανείς να επισκεφθεί και να θαυμάσει. Όντας μέλος στην Εταιρεία, ο Δήμος μας θα αναδείξει και θα εξελίξει κάθε ιστορικό, πολιτιστικό, τουριστικό και αθλητικό στοιχείο του».