Ημερίδα Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Μαγνησίας με θέμα "Ορθή χρήση των αντιβιοτικών"

Ημερίδα Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Μαγνησίας με θέμα "Ορθή χρήση των αντιβιοτικών"