Επιστολή Δημάρχου Ρήγα Φεραίου στον αν. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα Νιτρορύπανσης

Επιστολή Δημάρχου Ρήγα Φεραίου στον αν. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα Νιτρορύπανσης


Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρήγα Φεραίου, ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτρης Νασίκας απέστειλε επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Φάμελλο Σωκράτη σχετικά το πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης και τα ερωτήματα που δημιουργούνται και απασχολούν το Δήμο σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Παρατίθεται η επιστολή ακριβώς όπως απεστάλη.
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Κατόπιν αρκετών ερωτημάτων αγροτών του Δήμου μας, για το τι πρόκειται να εφαρμοστεί, όσον αφορά το “πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης”, με έκπληξή μας ανακαλύψαμε ότι σύμφωνα με χάρτες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ο Δήμος Ρήγα Φεραίου τοποθετείται στην περιοχή της άριστης ποιότητας νερού (πράσινο φόντο χάρτη), απαλλαγμένο από νιτρικά και βαρέα μέταλλα, με αποτέλεσμα την ουσιαστική απένταξη των αγροτών του δήμου μας, λόγω χαμηλής μοριοδότησης.
Αναρωτιόμαστε λοιπόν, όταν σε έναν δήμο που σε διάρκεια 9 ετών έγινε ανόρυξη τουλάχιστον 5 αποτυχημένων υδρευτικών γεωτρήσεων (λόγω νιτρικών και βαρέων μετάλλων), όταν 2 ολόκληρες Τοπικές Κοινότητες, και στη ΔΕ Φερών και στη ΔΕ Κάρλας, υδροδοτούνται από νοικιασμένες γεωτρήσεις επειδή οι δημοτικές έχουν νιτρικά, πώς το νερό χαρακτηρίζεται άριστο.
Στις υπόλοιπες Κοινότητες τα νιτρικά κυμαίνονται σε επιτρεπτά επίπεδα, λόγω της μέχρι σήμερα ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων και της εφαρμογής του προγράμματος για μία τουλάχιστον 15ετία, γεγονός που θα αλλάξει άρδην με την ανεξέλεγκτη χρήση τους.
Ποιοί ήταν οι μελετητές – δειγματολήπτες;
Από πού πάρθηκαν τα δείγματα;
Ποια τα όρια με τα οποία κατέταξαν τον δήμο μας σε πράσινη ζώνη;
Όλα αυτά χωρίς καμία επικοινωνία – ενημέρωση με τις υπηρεσίες του δήμου μας, καμία συνάντηση – διαβούλευση σε πολιτικό τοπικό επίπεδο, για ένα τόσο σοβαρό θέμα που θα κοστίσει ποιοτικά και χρηματοοικονομικά στο δήμο μας.
Η οικονομική ζημιά εκτιμάται γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας, μιας και οι αγρότες, μη εντασσόμενοι στο πρόγραμμα νιτρορύπανσης χάνουν το αντισταθμιστικό όφελος. Επίσης, ποιοτικά θα υποβαθμιστούν και άλλο τα ήδη προβληματικά υπόγεια ύδατα, γιατί προς αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος τους οι αγρότες θα επανέλθουν σε ανεξέλεγκτη, χωρίς έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αζωτούχο λίπανση καθώς και σε εντατικοποίηση των καλλιεργειών (περισσότερα ποτιστικά και λιγότερα ξηρικά χωράφια).
Επισημαίνουμε ότι στην περιοχή της ΔΕ Κάρλας υπάρχει η ανασυσταθείσα λίμνη Κάρλα, ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, η οποία με την μη εφαρμογή του προγράμματος θα πληγεί περιβαλλοντικά, ως υδατικός αποδέκτης των ρυπογόνων εισροών. Στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν εμφανιστεί επικίνδυνα ρήγματα στα κοντινά χωριά, όπου ανησυχούμε ότι θα υπάρξει έξαρση του προβλήματος με τη χρήση περισσότερων ποτιστικών καλλιεργειών.
Θεωρούμε πως η μελέτη για τα υπόγεια ύδατα στον δήμο μας έγινε βεβιασμένα και με δείγματα νερού μη τυπικά για το εύρος του δήμου, χωρίς την συνεργασία των υπηρεσιών του δήμου μας και την πληθώρα στοιχείων που διαθέτουμε.
Ζητούμε την επανεξέταση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων μας, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου μας, πριν τη δημοσίευση του σχεδίου νιτρορύπανσης και την αύξηση του διαθέσιμου κονδυλίου, προκειμένου να ενταχθεί και ο Δήμος μας στην πιο βεβαρυμμένη ζώνη.
 

                                                Ο Δήμαρχος

                                                Νασίκας Στ. Δημήτριος»