ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων Μαγνησίας "Η ΑΡΓΩ" από το Δήμο Ρήγα Φ εραίου

ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων Μαγνησίας "Η ΑΡΓΩ" από το Δήμο Ρήγα Φ	εραίου


Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρήγα Φεραίου εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση χρήσης μίας αίθουσας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βελεστίνου, στο Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων Μαγνησίας «Η ΑΡΓΩ». Σκοπός είναι ο χώρος να στεγάσει τις δραστηριότητές του Συλλόγου και να αποτελέσει χώρο δράσης του για ημερίδες – εκδηλώσεις, καθώς και να αποτελέσει σημείο συνάντησης και εξυπηρέτησης των μελών του Συλλόγου του Δήμου έως την 31η Αυγούστου 2019.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτρης Νασίκας τόνισε «Είμαστε πάντα δίπλα στις τρίτεκνες οικογένειες αλλά και σε κάθε κοινωνική ομάδα που χρειάζεται στήριξη και συμπαράσταση στην υλοποίηση των δικαιωμάτων τους, διότι αποτελεί δικαίωμα η στέγαση συλλογικών προσπαθειών για την καλυτέρευση της κοινωνίας μας. Ευχόμαστε στον Σύλλογο Τριών Τέκνων Μαγνησίας “Η ΑΡΓΩο συγκεκριμένος χώρος να φιλοξενήσει κάθε δημιουργική τους δραστηριότητα».