Τρεις νέες πιστοποιημένες παιδικές χαρές στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Τρεις νέες πιστοποιημένες παιδικές χαρές στο Δήμο Ρήγα Φεραίου


Στην κατασκευή τριών πιστοποιημένων παιδικών χαρών προχωρά ο Δήμος Ρήγα Φεραίου στις Τοπικές Κοινότητες Ριζομύλου, Στεφανοβικείου και Χλόης.
Πρόκειται για τρία σημαντικά έργα του Δήμου που αφορούν τη διαμόρφωση και βιοκλιματική αναβάθμιση των Τοπικών Διαμερισμάτων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για τα παιδιά και κατάλληλου λειτουργικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη αθλητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Παρατηρείται συχνά σε παιδικές χαρές της Ελλάδας να προκαλούνται ατυχήματα και τραυματισμοί, καθώς δεν πληρούν και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφάλειας που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν διαθέτουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό προδιαγραφών.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρήγα Φεραίου με συνέπεια και υπευθυνότητα προς αποφυγή οποιουδήποτε προβλήματος και ατυχήματος με την παράδοση των παιδικών χαρών έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες για την ύπαρξη πιστοποιητικού προδιαγραφών. Συγκεκριμένα, έχει συντάξει τα απαιτούμενα σχέδια για την ακριβή τοποθέτηση των παιχνιδιών και οργάνων, τι διαστάσεις τους, τις αποστάσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ τους, τον διατιθέμενο ελεύθερο χώρο γύρω από κάθε παιχνίδι, προκειμένου να αποφεύγεται η διασταυρούμενη πορεία των παιδιών.
Σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ο Δήμος έχει έρθει σε επαφή με διαπιστευμένους Φορείς ελέγχου-πιστοποίησης παιχνιδιών και οργάνων, ώστε κάθε παιδική χαρά να έχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό ελέγχου για τη λειτουργία της.
Τα σχέδια και οι μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας αφορούν, επιπλέον, την καταλληλότητα του εδάφους σε κάθε σημείο των Τοπικών Κοινοτήτων, όπου θα κατασκευαστούν οι παιδικές χαρές, ώστε να υπολογιστεί το ύψος του κάθε παιχνιδιού σε περιπτώσεις πιθανών πτώσεων.
Παράλληλα, έχει, ήδη, προβλεφθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου η τακτική συντήρηση των παιδικών χαρών που επιβάλλεται να πραγματοποιείται μετά την παράδοση τους προς χρήση.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρήγα Φεραίου, κ. Σταύρος Χατζής δήλωσε: « Οι νέες οργανωμένες παιδικές χαρές θα πληρούν σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας και θα αποτελούν χώρο αναψυχής, διασκέδασης, απασχόλησης, κοινωνικοποίησης των μικρών δημοτών μας αλλά και χώρο ξεκούρασης των κηδεμόνων τους.
Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων ο Δήμος μας θα προχωρήσει άμεσα στην κατασκευή πιστοποιημένων παιδικών χαρών και στα υπόλοιπα Τοπικά Διαμερίσματα».