Πρόσκληση Ημερίδας με θέμα "Η προστατευόμενη περιοχή Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου : τα προβλήματα, οι προοπτικές, το νέο θεσμικό πλαίσιο"

Πρόσκληση Ημερίδας με θέμα "Η προστατευόμενη περιοχή Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου : τα προβλήματα, οι προοπτικές, το νέο θεσμικό πλαίσιο"

ΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ