Ομιλητής στο Διεθνές Συνέδριο για τις Έξυπνες Πόλεις ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

Ομιλητής στο Διεθνές Συνέδριο για τις Έξυπνες Πόλεις  ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου


Στο Διεθνές Συνέδριο για τα Έξυπνα Νησιά και Έξυπνες Μικρές Πόλεις που διεξήχθη στην Αθήνα 22 και 23 Φεβρουαρίου 2018 συμμετείχε ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτρης Νασίκας ως ομιλητής σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Τα  πρώτα βήματα και ο σχεδιασμός 5 μεσαίων/μικρών ελληνικών πόλεων προς ένα έξυπνο βιώσιμο μέλλον: Τεχνολογίες, χρηματοδότηση, διαχείριση και τοπική συμμετοχή». Μαζί του συμμετείχαν, επίσης, οι Δήμαρχοι, Χαλκίδας, κ. Χρήστος Παγώνης, Καλαμάτας, κ.  Παναγιώτης Νίκας και Ρεθύμνου, κ. Γεώργιος Μαρινάκης.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις» υποστηρίζει συστήματα καινοτομίας που βασίζονται στη σύμπραξη της δημοτικής αρχής με φορείς έρευνας και τεχνολογίας που οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας ψηφιακών, κυρίως, δομών και υπηρεσιών.
Ο κ. Νασίκας στην ομιλία του αφού αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά στοιχεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου, τόνισε : «Η ανάγκη για βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, φέρνει τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλο και πιο κοντά στο «ρόλο» τους να αφουγκράζονται και να επιλύουν τα προβλήματα των πολιτών, καθώς και να αποτελούν φορείς «Τοπικής Ανάπτυξης». Η συνεργασία με τους δημότες μας ξεκινάει με τη διαδικασία της ενημέρωσης τους για τις δυνατότητες  που τους  προσφέρει ο Δήμος , τα έργα που πραγματοποιούνται στην περιοχή τους, χρηστικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις δομές,  τους δημοτικούς χώρους αναψυχής (πάρκα, χώροι πρασίνου), τις υποδομές, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα προβλήματα που επιλύθηκαν στη γειτονιά τους και κάθε άλλου είδους ζήτημα που τους απασχολεί. Η χρήση εναλλακτικών-ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, η μείωση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%  μέχρι το 2020, καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι πόλεις είναι πολύ σημαντικός. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος μας ενεργοποίησε το Σύμφωνο των Δημάρχων και προσπαθεί με δράσεις και έργα να φτάσει στον επιθυμητό στόχο μείωσης εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα αλλά  και μείωσης του κόστους της ενέργειας που χρησιμοποιεί. Για τον σκοπό αυτό : Διερευνούμε τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου,  μέσω του οποίου ο Δήμος θα εξασφαλίσει ένα μεγάλο ποσό κόστους της ενέργειας που καταναλίσκεται σε Δημοτικά κτίρια, αντλιοστάσια, φωτισμό κ.λ.π, διερευνούμε την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με φωτιστικά LED – (μείωση κόστους οδοφωτισμού ), προβαίνουμε στη σύνταξη μελετών Ανάπλασης πλατειών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου με γνώμονα στο σχεδιασμό την αναβάθμιση του περιβάλλοντος με χρήση ψυχρών υλικών με υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, χρήση σκιάσεων, χρήση φωτοβολταϊκών φωτιστικών οδού, πράσινου, φύτευση ψηλών δέντρων και εκπονούμε μελέτες για Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων  και Σχολείων με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και αναζητούμε Χρηματοδοτήσεις». Υπογράμμισε ότι με σωστό προγραμματισμό και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς αλλά και μέσω του Δικτύου οι Δήμοι θα έχουν σύντομα τα επιθυμητά αποτελέσματα.