Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3Κ/2018

Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3Κ/2018


Μετά την ανάρτηση των προσωρινών  πινάκων διοριστέων  της αριθ. 3Κ/2018 προκήρυξης  του ΑΣΕΠ, καλούνται οι επιτυχόντες   στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, να προσέλθουν στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου  προκειμένου να ενημερωθούν  για τις περαιτέρω
διαδικασίες  και τα δικαιολογητικά που πρέπει  να προσκομίσουν  για την πρόσληψη  τους .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο τηλέφωνο 2425350222.