Καθημερινή προσέλευση δημοτών για το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Καθημερινή προσέλευση δημοτών για το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης στο Δήμο Ρήγα Φεραίου


Αρκετοί είναι οι δημότες που προσήλθαν στο Δήμο Ρήγα Φεραίου και στην αρμόδια γραμματεία της Τριμελούς Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να λάβουν έντυπα των αιτήσεων.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 και καθημερινά υπάρχει κινητικότητα ενδιαφέροντος για τη διαδικασία.
Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο Ρήγα Φεραίου, κ. Νίκο Πρίντζο, ως εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, από τον κ. Λάππα Στέφανο, εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και από τον κ. Σιαφά Αθανάσιο, εκπρόσωπο της ΔΕΗ Α.Ε, με αναπληρωτή τον κ. Κουπριντζιώτη Βασίλειο. Συντονιστής της Επιτροπής ορίστηκε ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής, αντιδήμαρχος κ. Νίκος Πρίντζος. Η ανωτέρω Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτρη Νασίκα.
Οι ενδιαφερόμενοι δημότες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία, ήδη, έχουν, γνωστοποιηθεί.
Ο κάθε δημότης που θα αιτηθεί το ειδικό βοήθημα πρέπει να συμπληρώσει συγκεκριμένο έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που του χορηγείται από το ΚΕΠ Βελεστίνου και να επισυνάψει τα απαραίτητα και προβλεπόμενα δικαιολογητικά του έγγραφα.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτρης Νασίκας δήλωσε: «Υπάρχουν δημότες που αντιμετωπίζουν  πρόβλημα επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος και προσέρχονται καθημερινά στο Δήμο προκειμένου να αιτηθούν τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος. Η Επιτροπή θα συγκεντρώσει τις υποβληθείσες αιτήσεις  και τα δικαιολογητικά τους και θα προβεί άμεσα σε εξέταση τους, ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατό επανασύνδεση του ρεύματος στις οικίες τους».