Σύνδεση internet στην Τ.Κ. Αερινού του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Σύνδεση internet στην Τ.Κ. Αερινού του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Σύνδεση internet στην Τ.Κ. Αερινού του Δήμου Ρήγα Φεραίου
Η προσπάθεια συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα που δεν διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση.
Ευχαριστούμε την Υφ. Οικονομικών κ. Παπανάτσιου για την ικανοποίηση του αιτήματος μας
Συνεχίζουμε….
 
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: Γαλλίας 6, Βόλος, 38221
Τηλ & fax. 24210 76724
 
Βόλος 11/4/2018
 
ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Υπ’ όψιν:
κ. Δημάρχου Δ. Νασίκα
κ.κ .Πρόεδρο και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ρήγα Φεραίου
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αερινού κ. Μπλέτσα
 
ΘΕΜΑ: Σύνδεση Internet στη περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου
 
Κατά την επίσκεψη της Υφυπουργού Οικονομικών κ. Κ. Παπανάτσιου στο Δήμο Ρήγα Φεραίου στις 27/1/2018, συζητήθηκε το πρόβλημα της παντελούς έλλειψης Internet στη περιοχή του Αερινού και της ύπαρξης ασταθούς σήματος Internet στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
Το Γραφείο μας προχώρησε σε ερώτημα για το θέμα στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης από το οποίο μας ενημέρωσαν πριν λίγες ημέρες ότι:
1) Αναφορικά με το χωριό Αερινό, το ζήτημα έχει διευθετηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Γενική Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ). Εκτιμάται ότι μέχρι και τα μέσα Μαΐου του 2018 ο ΟΤΕ θα έχει εγκαταστήσει στο χωριό σχετικό εξοπλισμό.
2) Αναφορικά με τις περιοχές του Δήμου Ρήγα Φεραίου που δεν διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία σχετικό αίτημα προς τον ΟΤΕ προκειμένου να συμβάλλει στην επίλυση του ως άνω ζητήματος.
Το Γραφείο μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα με ενδιαφέρον. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε εξέλιξη.
 
Με εκτίμηση
Βουλευτικό Γραφείο Κ. Παπανάτσιου
Υφυπ. Οικονομικών, Βουλευτής Μαγνησίας