ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η            

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών από το ταχυδρομείο μπορούν οι κάτοικοι της Δ.Κ. Βελεστίνου να μπαίνουν στη σελίδα της ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π., για να δηλώσουν την ακριβή διεύθυνση της οικίας τους.
Όσοι αδυνατούν να καταχωρήσουν τα στοιχεία αυτά μόνοι τους, μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ Βελεστίνου, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα και αποδεικτικό ΑΦΜ, στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο εν λόγω λογαριασμός.