Πρόσληψη ναυαγοσώστη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Πρόσληψη ναυαγοσώστη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση  Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,

χρονικής διάρκειας έως  τρεις  (3)  μήνες.

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό και ειδικότητα:
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ  Α:  ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ Ναυαγοσωστών 3 μήνες 1

 
Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ