Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Ρήγα Φεραίου για Αντιπυρική Περίοδο

Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Ρήγα Φεραίου για Αντιπυρική Περίοδο


Την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα το σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική προστασία του Δήμου κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2018.
Στη συνεδρίαση αναπτύχθηκαν θέματα για τον καθαρισμό των χαντακιών, τη συντήρηση δρόμων και γενικότερα τον καθαρισμό της αγροτικής οδοποιίας από χόρτα. Επίσης, αναφέρθηκαν στον καθαρισμό των εγκαταλελειμμένων ακινήτων στον Δήμο, τα οποία αποτελούν εστία μόλυνσης και εγκυμονούν κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς. Επιπλέον, συζητήθηκε η ανάγκη διαπλάτυνσης δρόμων από τα μηχανήματα του Δήμου λόγω της ύπαρξης πολλών χερσαίων εκτάσεων στο Δήμο προς διευκόλυνση της διέλευσης των πυροσβεστικών οχημάτων. Παράλληλα, αναφορά έγινε στη Μεγάλη Τάφρο στον Ριζόμυλο όπου χρήζει καθαριότητας, καθώς και στον έλεγχο  λειτουργίας των πυροσβεστικών κρουνών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην καύση των καλαμιών που αποτελούν έναν από τους συνήθεις λόγους πυρκαγιάς. Τέλος, επισημάνθηκε ότι αν παρατηρηθούν μπάζα ή σκουπίδια σε ρέματα, μπορεί αν γίνει αναφορά ή καταγγελία στην Επιτροπή Αστυνόμευσης Ρεμάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Για όλα τα ανωτέρω και την αποφυγή οποιουδήποτε περιστατικού πυρκαγιάς,  πρέπει να γίνει σωστή ενημέρωση στους κατοίκους του Δήμου είτε με έντυπο υλικό είτε με διαδικτυακά μέσα σχετικά με τα μέτρα που οφείλουν να λαμβάνουν και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν προκειμένου να μη δημιουργείται κίνδυνος  πυρκαγιάς. Σε αντίθετη περίπτωση μη τήρησης των απαραίτητων  αντιπυρικών κανόνων συμπεριφοράς  θα πρέπει να  οριστούν αυστηρά πρόστιμα και ποινές.
Ο Προεδρεύων Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, κ. Δημήτρης Παλληκάρης, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση και τόνισε την ανάγκη της ενημέρωσης και της πρόληψης για το σημαντικό ζήτημα της αντιπυρικής προστασίας με την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων και επεσήμανε ότι: «Όσον αφορά την επέμβαση για την άμεση αντιμετώπιση περιπτώσεων πυρκαγιάς, τον κύριο ρόλο έχει η πυροσβεστική Υπηρεσία με τη οποίας η συνεργασία μας είναι άψογη και στην περίπτωση συμβάντος ο Δήμος μπορεί να παρέμβει αν χρειαστεί με μηχανήματα και προσωπικό που διαθέτει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, και συγκεκριμένα η Τεχνική Υπηρεσία με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο, κ. Σταύρο Χατζή, καθαριότητας και Πρασίνου, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο, κ. Ευάγγελο Γιαννακό, καθώς και εγώ προσωπικά, θα βρισκόμαστε σε ετοιμότητα καθ’όλο το εικοσιτετράωρο της συγκεκριμένης περιόδου στη διάθεση των πολιτών».
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, κ. Δημήτρης Παλληκάρης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Σταύρος Χατζής, ο πρώην Αντιδήμαρχος, κ. Τριαντάφυλλος Γκογκινούδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κεραμιδίου, κ. Γεώργιος Κατσίμπαλης, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Κερασιάς, κα. Αντωνία Χασιώτη, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καναλίων, κ. Κλεάνθης Μπεφάνης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αερινού, κ. Κωνσταντίνος Μπλέτσας, ο Τοπικός Σύμβουλος Κεραμίδιου, κ. Χρήστος Γαλάτος, ο Λοχαγός του 307 ΠΕΒ, Κ. Ιωάννης Βέργος, ο υπολοχαγός του 307 ΠΕΒ, κ. Ιωάννης Τσαρτσαρός, Διοικητής του Α.Τ Βελεστίνου, κ. Στέφανος Καρκάλης, ο εκπρόσωπος του Δασαρχείου, Δασάρχης, κ. Απόστολος Μπουμπούκης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Βελεστίνου, κ. Γεώργιος Βλόντζος, ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Βελεστίνου, κ. Κωνσταντίνος Τσίκας, ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, κ. Μιχάλης Χουβαρδάς και ο μηχανικός του Δήμου Ρήγα Φεραίου, κ. Λεωνίδας Λάβδας.