Την ένταξη του στο Πρόγραμμα Φιλόδημος προχωρά ο Δήμος Ρήγα Φεραίου

Την ένταξη του στο Πρόγραμμα Φιλόδημος προχωρά ο Δήμος Ρήγα Φεραίου


Σε υποβολή αιτήσεων κατόπιν πρόσκλησης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» προχωρά ο Δήμος Ρήγα Φεραίου μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τη χρηματοδότηση των έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών των Δήμων.
Συγκεκριμένα, θα υποβληθούν προς ένταξη από τη ΔΕΥΑ του Δήμου Ρήγα Φεραίου οι κάτωθι πράξεις: α) «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης της Τ.Κ. Κεραμιδίου», β) «Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου» και γ) «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. Γεώργιου  & Αερινού και αγωγών μεταφοράς».
Αναλυτικότερα, σχετικά με την Αντικατάσταση του Δικτύου Ύδρευσης της Τ.Κ. Κεραμιδίου η αίτηση αφορά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου και η δεύτερη υποβολή φακέλου, αφορά την ολοκλήρωση της προμήθειας με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ». Τα αιτήματα ένταξης των συγκεκριμένων πράξεων προς χρηματοδότησης, στην Πρόσκληση Ι του προγράμματος γίνεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης, για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδρευσης, για ανθρώπινη κατανάλωση».
Η τρίτη υποβολή, αφορά το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» και απευθύνεται στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών Περιβαλλοντικών Υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας λυμάτων».
Επιπλέον, ήδη, έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο οι κατασκευές έξι παιδικών χαρών στους οικισμούς Κεραμιδίου, Καναλίων, Κερασιάς, Αγίου Γεωργίου, Αερινού και στο Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου. Επίσης έχει αποφασισθεί η επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Τα έργα αυτά αφορούν τον άξονα του Προγράμματος «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλους «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ρήγα Φεραίου», και «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Επιπρόσθετα, αποφασίσθηκε ο Δήμος να προχωρήσει στην προμήθεια ενός φορτηγού ανατρεπόμενου και ενός ημιφορτηγού τύπου pick up 4X4.
Για όλα τα ανωτέρω έχουν ληφθεί οι απαραίτητες και προβλεπόμενες αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου και έχουν ωριμάσει οι αντίστοιχες μελέτες για τις αιτήσεις χρηματοδότησης.
Ο Αντιδήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Σταύρος Χατζής δήλωσε: «Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί και τα δύο ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φιλόδημος και Φιλόδημος ΙΙ. Μέσα από αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία ο Δήμος μας θα προχωρήσει στην προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου, στη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και στη κατασκευή παιδικών χαρών. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι τα προγράμματα αυτά δίνουν έμφαση και σε στοχευμένα έργα υποδομών, όπως είναι η βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης (Τ.Κ. Κεραμιδίου) αλλά και στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων (Τ.Κ. Αγίου Γεώργιου και Αερινού). Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ολοκλήρωση των μελετών των παραπάνω έργων».