Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας

Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας


Με βάση την εμπειρία των προηγουμένων ετών, έχει αποδειχθεί ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών απαιτείται συντονισμός και στενή συνεργασία όλων των φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, αποτελεί η πρόταση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Θ.-Στ.Ε., για την εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δσικές εκτάσεις κατά Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με το (3) σχετικό και η εφαρμογή των Αποφάσεων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Η πρόταση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, για την εκτέλεση έργων και εργασιών  αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Επίσης είναι καταγεγραμμένα στον Πίνακα ΙΙ του αριθμ. 2470 / 83190 / 12 – 6 – 2018 εγγράφου της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ Ελλάδας (σχετ. 3), έργα Προστασίας που έχουν τη δυνατότητα να εκτελεστούν βάσει Προγράμματος έργων και εργασιών εφόσον χρηματοδοτηθούν.
Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου, θα εκτελεστούν με την έγκριση των πιστώσεων που χορηγούνται από το ΥΠΕΝ στις Δασικές Υπηρεσίες και σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφερειακές Ενότητες.
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι της Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας σύμφωνα με τις  Αποφάσεις των Σ.Ο.Π.Π. θα συμβάλουν στη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία.
Εκτέλεση έργων καθαρισμού της βλάστησης σε Εθνικούς – Επαρχιακούς – Δημοτικούς δρόμους, σε άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, οικόπεδα, σκουπιδότοπους, αρχαιολογικούς χώρους, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δίκτυα ΔΕΗ, δίκτυα ΟΣΕ, θα γίνουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, σύμφωνα με τις Αποφάσεις των Σ.Ο.Π.Π.
Οι Δήμοι θα εκτελέσουν έργα και εργασίες προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε περιαστικά δάση.
 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Με την αριθμ. 140 / 33294 / 05-03-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας συγκροτήσαμε επιτροπές ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης 3 εναπόθεσης απορριμμάτων των Δήμων, κατά εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α /2005, που αποτελούνταν από ένα αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, έναν αξιωματικό τη Ελληνικής Αστυνομίας και έναν υπάλληλο της Δασικής Υπηρεσίας με την ιδιότητα του
Δασολόγου ή Δασοπόνου.
Τις ανωτέρω εκθέσεις κοινοποιήσαμε στους αρμόδιους Δήμους για την υλοποίηση των προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών.
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Οι επιτροπές ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων των Δήμων, έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο και σύμφωνα με τις εκθέσεις που μας υπέβαλαν, στη Θεσσαλία έχουν αποκατασταθεί όλες οι ανεξέλεγκτες χωματερές.
 
 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
Θέματα που αφορούν τη χρήση πυρός στην ύπαιθρο για διάφορους λόγους, καθώς και την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου, ρυθμίζονται από την Πυροσβεστική διάταξη 9/2000 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 9Α /2005 και από τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 1 / 2018 ( 05-03-2018 ) της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας & 1 /2018 ( 04 – 04 – 2018 ) της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τον δείκτη επικινδυνότητας και την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων που προβλέπονται στην Π.Δ. 9Α / 2005, όπως αποφασίστηκε στα Σ.Ο.Π.Π., θα επιτρέπεται ομαδική ελεγχόμενη καύση υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών ύστερα από άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 
ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή ( κατηγορία με αριθμό 4 ) μέχρι εξαιρετικά υψηλή ( κατηγορία με αριθμό 5 ) και μετά από συνεννόηση με τις Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στα πλαίσια της συνεργασίας, θα προωθεί με e-mail το προειδοποιητικό σήμα στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, όπως ενημερώθηκαν οι Δήμοι στα Σ.Ο.Π.Π., αλλά και με σχετικά έγγραφα της Υπηρεσίας μας.
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και για την πυροπροστασία θα γίνεται από κοινού τόσο από τις Περιφερειακές Ενότητες, όσο και από άλλους φορείς, όπως Πυροσβεστική Υπηρεσία και Δασική Υπηρεσία.
 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου δράσεις που αφορούν την επιτήρηση των δασών και των δασικών εκτάσεων για επισήμανση πυρκαγιών θα πραγματοποιούνται από τις Δασικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι΄ – ( Προσθήκη 3 ), του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε., από τις Εθελοντικές Οργανώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα των Αποφάσεων των Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών Φορέων σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους.
Τα Λιμεναρχεία και οι κατά τόπους Λιμενικοί Σταθμοί με τα παράκτια οχήματα και τα πλωτά μέσα που περιπολούν, θα συμβάλουν στην επιτήρηση των δασών σε ευαίσθητες περιοχές, ενημερώνοντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ο
Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, μετά από απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, θα εξουσιοδοτεί με Απόφασή του, τους Περιφερειάρχες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι εν συνεχεία με εντολή τους προς τους Αντιπεριφερειάρχες θα συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ¨ευπαθείς¨ περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες, λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους. Οι ακριβείς περιοχές, ο χρόνος απαγόρευσης και όλες οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου θα καθοριστούν σε 06 συνεδριάσεις των Σ.Ο.Π.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων και δύναται να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
 
Για να δείτε όλο το έγγραφο πατήστε εδώ