Πλησιάζει η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων για Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ

Πλησιάζει η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων για Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ


Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερομένους για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 2018 – 2019 για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, ότι οι εγγραφές ξεκίνησαν 15-6-2018 και λήγουν στις 3-7-2018 και ώρα 24:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αντιπρόεδρο του Νομικού Προσώπου Παπανικολάου – Χατζοπούλου Βασιλική, τηλ: 2425350202, 6972308147, στο 1ο όροφο του Δημαρχείου Βελεστίνου καθώς επίσης στο ΚΕΠ Κάρλας (Στεφανοβικείου) τηλ:  24250 41603 και στον παιδικό σταθμό Ριζομύλου τηλ: 24250 31280.