Ενημερωτική εκδήλωση για ανάπτυξη εμπορικών καταστημάτων Πεζόδρομου Ρήγα Φεραίου

Ενημερωτική εκδήλωση για ανάπτυξη εμπορικών καταστημάτων Πεζόδρομου Ρήγα Φεραίου
Την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρήγα Φεραίου στο Βελεστίνο, ενημερωτική εκδήλωση για τους επαγγελματίες, που οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται εντός του πεζόδρομου Ρήγα Φεραίου αλλά και στις κάθετες και παράλληλες προεκτάσεις του, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την προκήρυξη της δράσης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», που αφορά την ανάπλαση του πεζόδρομου και την ανάπτυξη των εμπορικών καταστημάτων τους.

Η εκδήλωση οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το Δήμο, με υπεύθυνη την Τεχνική Υπηρεσία, με σκοπό την ενημέρωση των επαγγελματιών για την ανωτέρω πρόσκληση.

Στην ενδιαφέρουσα εκδήλωση συμμετείχαν αρκετοί επαγγελματίες του πεζόδρομου Ρήγα Φεραίου.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οικείων εμπορικών συλλόγων – επιμελητηρίων. Ειδικότερα δύναται να υποβάλλουν προτάσεις ο Δήμος(δικαιούχος) και ο οικείος εμπορικός σύλλογος ή το οικείο επιμελητήριο (Συνδικαιούχος). Η ανωτέρω σύμπραξη θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής της περιοχής παρέμβασης, καθώς και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά Δήμο ανέρχεται στο 1.500.000,00€ και η ένταξη της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.

Οι προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση της συγκεκριμένης πρότασης σωρευτικά είναι:

1.- Η προτεινόμενη εμπορική περιοχή παρέμβασης πρέπει να βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων αρμοδιότητας της Δημοτικής Ενότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, να οριοθετείται εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400 μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή προβλεπόμενος (ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ) πεζόδρομος ή υφιστάμενη οδός ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμός αυτών, να περιλαμβάνει πολιτιστικούς ή και φυσικούς πόρους.

2.- Για την συμμετοχή των επιχειρήσεων πρέπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται:

i) η συμμετοχή κατ΄ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης και

ii) η συμμετοχή κατ΄ ελάχιστο 50 εμπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης.

3.- Υπογραφή και κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου.

4.- Ο Δήμος (Δικαιούχος) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία από τις κατηγορίες: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας».

5.- Ο Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» και προαιρετικά στην κατηγορία: «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής».

Ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Νασίκας με αφορμή τη συγκεκριμένη ενημερωτική εκδήλωση τόνισε μεταξύ άλλων ότι «Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου και συγκεκριμένα η πόλη του Βελεστίνου πληροί τα πληθυσμιακά κριτήρια για την ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Υπάρχει δίκτυο πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης του Βελεστίνου καθώς και ώριμη μελέτη για την παρέμβαση πεζόδρομου 530 μέτρων. Στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης έχει αναδειχθεί μέσα από την κατασκευή αποχετευτικού έργου, τμήμα του τείχους της αρχαίας πόλης των Φερών, η οποία αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Θεσσαλίας και η οποία κατοικήθηκε συνεχώς από την τελική νεολιθική εποχή (γύρω στο 3000 π.Χ.), το οποίο θα είναι ορατό, μέσω της τοποθέτησης υαλοπετάσματος υψηλής αντοχής ώστε να διασφαλίζεται η βατότητα των πεζών και των οχημάτων. Τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τμήμα είναι πάνω από 50, όσο είναι και ο απαιτούμενος αριθμός για την ένταξη στο πρόγραμμα. Κλείνοντας ανέφερε ότι η συγκεκριμένη δράση θα τονώσει την τοπική οικονομία και θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτρης Νασίκας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βελεστίνου κ. Γεώργιος Παπατόλιας, και ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Λεωνίδας Λάβδας και αρκετοί επαγγελματίες.