Αποκατάσταση ευρυζωνικών συνδέσεων internet σε Χλόη και Αερινό

Αποκατάσταση ευρυζωνικών συνδέσεων internet σε Χλόη και Αερινό

Μετά τις συνεχείς προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής με τις υπηρεσίες ανάπτυξης δικτύων ΟΤΕ μας ανακοινώθηκε ότι στον προγραμματισμό της εταιρείας βρίσκονται και οι δύο οικισμοί Χλόης & Αερινού. Οι δημότες μας σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΤΕ θα αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση στο INTERNET στο επόμενο διάστημα.
Για το χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, ο Δήμος Ρήγα Φεραίου αναλαμβάνει όλο το κόστος της αποκατάστασης των συρμάτων δικτύων INTERNET σε Χλόη & Αερινό, με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, προκειμένου οι δημότες μας να έχουν άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης θα ολοκληρωθούν 30 Σεπτεμβρίου 2018.