Νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης στον Δήμο Ρήγα Φεραίου


Ειδικότερα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης αφορά μεταχειρισμένα ενδύματα, υποδήματα, παιδικά παιχνίδια, κουρτίνες, κουβέρτες, σεντόνι, τσάντες, ζώνες και διάφορα υφασμάτινα υλικά.
Για το σκοπό αυτό θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι σε διάφορα σημεία του Δήμου. Στα είδη ένδυσης που θα συγκεντρώνονται θα γίνεται προδιαλογή με στόχο την επιστροφή συγκεκριμένης ποσότητας κιλών ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα οριστεί στη σύμβαση συνεργασίας, που δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν, σε καλή κατάσταση και καθαρά, από φορείς με φιλανθρωπικό και κοινωνικό χαρακτήρα.
Όσα από τα προσφερόμενα είδη είναι σε κακή κατάσταση και επομένως δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, θα οδηγούνται στην ανακύκλωση με ευθύνη της εταιρείας, στην οποία έχει ανατεθεί, άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, η διαχείριση του προγράμματος.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία, όπως οικονομικά, καθώς υπάρχει μείωση στη συλλογή απορριμμάτων που σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση κόστους, περιβαλλοντικά, με τη συμβολή στη δημιουργία ενός καθαρού και πράσινου περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας και κοινωνικά, με την επιστροφή μέρους μεταχειρισμένων ενδυμάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για κοινωνικό σκοπό, τη στήριξη οικογενειών και μεμονωμένων ατόμων που έχουν ανάγκη.
Η εταιρεία αναλαμβάνει τη δωρεάν τοποθέτηση κάδων ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων ειδών που προαναφέρθηκαν, και την προδιαλογή με στόχο την επιστροφή στο Δήμο για επαναχρησιμοποίηση των κατάλληλων προς χρήση ενδυμάτων.
Ο Αντιδήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Γιάννης Παπαϊωάννου δήλωσε σχετικά: «Σεβόμενοι το περιβάλλον και προστατεύοντας την τοπική μας κοινωνία ενισχύουμε κάθε πρόγραμμα ανακύκλωσης με σκοπό να αναβαθμίζουμε συνεχώς την ποιότητα ζωής όλων μας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει την ιδιαιτερότητα με την ανακύκλωση των ειδών που προβλέπονται προς συλλογή να εξοικονομούμε ενέργεια και να προστατεύουμε το περιβάλλον παράλληλα με την εξυπηρέτηση κοινωνικού σκοπού, την ενίσχυση, δηλαδή, των κοινωνικά ευπαθών ομάδων της περιοχής μας. Τα οφέλη για το δήμο μας είναι πολλά και ουσιαστικά. Στο διάστημα των επόμενων μηνών θα ξεκινήσει το πρόγραμμα με τη τοποθέτηση ειδικών κάδων και θα υπάρξει εκτενής ενημέρωση με οδηγίες προς όλους τους δημότες».