Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ρεύματος στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ρεύματος στο Δήμο Ρήγα Φεραίου


Συνεχίζονται οι αιτήσεις και η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στον Δήμο Ρήγα Φεραίου στα γραφεία του ΚΕΠ Βελεστίνου για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος από δημότες στους οποίους έχει γίνει διακοπή.
Οι αιτούντες πρέπει, πλέον, να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 21-09-2018 με παράταση που δόθηκε με υπουργική απόφαση.
Υπενθυμίζεται ότι η Τριμελής Επιτροπή που εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις των δημοτών που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, ώστε να χορηγείται το ειδικό βοήθημα στήριξης των, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 Ν. 4508/2017 αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών-ΚΕΠ-Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, κ. Νικόλαο Πρίντζο, ως εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, από τον κ. Λάππα Στέφανο, εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και από τον κ. Σιαφά Αθανάσιο, εκπρόσωπο της ΔΕΗ Α.Ε., με αναπληρωτή του τον κ. Κουπριντζιώτη Βασίλειο. Συντονιστής της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ – Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, κ. Νικόλαος Πρίντζος.
Ο Αντιδήμαρχος, κ. Νικόλαος Πρίντζος αναφέρθηκε σχετικά «Δημιουργούνται μεγάλες δυσκολίες σε οικογένειες αλλά και μεμονωμένα πρόσωπα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από τη διακοπή ρεύματος ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά, ασθενείς και ηλικιωμένοι. Με το συγκεκριμένο βοήθημα έχουν εξυπηρετηθεί έως σήμερα αρκετές οικογένειες του δήμου μας και καλούμε τους δημότες στους οποίους έγινε διακοπή ρεύματος έως και 21 Σεπτεμβρίου να απευθυνθούν άμεσα στο ΚΕΠ».