Συμμετοχή Δημοτικής Αρχής Ρήγα Φεραίου σε ημερίδα για το Πρόγραμμα Κλεισθένη

Συμμετοχή Δημοτικής Αρχής Ρήγα Φεραίου σε ημερίδα για το Πρόγραμμα Κλεισθένη


Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, ο Δήμαρχος με μέλη της Δημοτικής Αρχής συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο χώρο του Ξενοδοχείου Φιλίππειου, στο πλαίσιο του υποστηρικτικού και συμβουλευτικού ρόλου του σε ζητήματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).
Η ημερίδα είχε τίτλο «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι – Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και σκοπός της ήταν η ενημέρωση και υποστήριξη μελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού σχετικά με τη μεταρρύθμιση που επήλθε δυνάμει του Νόμου 4555/2018 στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.