Παραχωρήσεις – Εκμισθώσεις κτημάτων Κάρλας

Παραχωρήσεις – Εκμισθώσεις κτημάτων Κάρλας


Όπως είναι γνωστό οι δημόσιες εκτάσεις της λίμνης Κάρλας από το 1962 που αποξηράνθηκε δίνονταν για καλλιέργεια στους ακτήμονες των παρακάρλιων χωριών Κανάλια Στεφανοβίκειο Ριζόμυλο Κερασιά Κάπουρνα Κεραμίδι και Βένετο.
Μετά την ανασύσταση της λίμνης, τα δημόσια κτήματα που απέμειναν για καλλιέργεια περιμετρικά του ταμιευτήρα είναι περίπου 9.500 στρέμματα που ανήκουν στο Νομό Μαγνησίας και περίπου 6.000 στο Νομό Λάρισας.
Το 2012 άλλαξε ο τρόπος παραχώρησης αυτών των εκτάσεων (Νόμος 4061/2012) και η διανομή έγινε αποκλειστικά σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και σε ανέργους που ήθελαν να γίνουν αγρότες αλλά πάλι σε κατοίκους των παραπάνω παρακάρλιων χωριών.
Οι δικαιούχοι αυτών των εκτάσεων τότε ήταν περίπου 300 αγρότες και η παραχώρηση έγινε για ένα χρόνο. Επειδή η παραχώρηση τον επόμενο χρόνο έληξε γι αυτό έγιναν νέες αιτήσεις παραχώρησης αλλά πάλι για έναν χρόνο. Μετά από δύο αλλεπάλληλες παραχωρήσεις ανά χρόνο, στη συνέχεια και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 δίνονταν παρατάσεις.
Σήμερα η όλη διαδικασία παραχώρησης βρίσκεται για μία ακόμη φορά στον «αέρα» ενώ η νέα καλλιεργητική περίοδος έχει ήδη αρχίσει.
Όλα αυτά τα χρόνια πολλές φορές προσωπικά αλλά και μέσω του Δήμου Ρήγα Φεραίου έχουμε αναφερθεί δημόσια για την οριστική λύση αυτού του προβλήματος  αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί.
Η λύση είναι απλή. Να εφαρμοσθεί ο Νόμος (4061/2012) με βάση το άρθρο 7 που δίνει τη δυνατότητα παραχώρησης αυτών των εκτάσεων έναντι χαμηλού τιμήματος σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και σε ανέργους που θέλουν να γίνουν αγρότες, των παρακάρλιων χωριών, τα οποία θα καλλιεργούν αποκλειστικά με σιτηρά ή παρόμοιες καλλιέργειες, αφενός για την προστασία του περιβάλλοντος, επειδή αυτές οι εκτάσεις είναι δίπλα στη λίμνη και αφετέρου για να εξυπηρετηθεί και η κτηνοτροφία που μετά το θερισμό και μέχρι την επανασπορά (5 μήνες) χρησιμοποιεί αυτές τις εκτάσεις για βόσκηση.
Αυτό εξάλλου γινόταν όλα τα χρόνια από την αποξήρανση έως σήμερα και ήταν αποδεκτό απ όλους.
Για το συγκεκριμένο θέμα με πρωτοβουλία του Δήμου Ρήγα Φεραίου το 2017 έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσία του Υφυπουργού κ. Κόκκαλη λαμβάνοντας τότε τη διαβεβαίωση ότι το θέμα θα λυθεί αλλά δυστυχώς δεν λύθηκε.
Στα μέσα Οκτωβρίου 2018 με πρωτοβουλία πλέον του ίδιου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Αραχωβίτη έγινε και νέα σύσκεψη στο Υπουργείο για το συγκεκριμένο θέμα.
Στη νέα αυτή σύσκεψη ως Δήμος Ρήγα Φεραίου εκθέσαμε και πάλι τις απόψεις μας, οι οποίες έγιναν αποδεκτές λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση ότι το θέμα θα λυθεί άμεσα και μάλιστα με τον τρόπο που προτείναμε στον οποίο συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι.
Έκτοτε αναμένουμε τις ενέργειες του Υπουργείου αλλά και της Περιφέρειας η οποία θα υλοποιήσει τη διαδικασία παραχώρησης.
Πιστεύουμε αυτή τη φορά να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις και θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σε όσους αναλάβουν να ασχοληθούν με τη διαδικασία παραχώρησης να προσέξουν τον τρόπο εφαρμογής (κατάτμηση αγροτεμαχίων κλπ) προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω επιπλοκές.
Επειδή στη χώρα μας πολλές φορές αποφασίζουμε μέσα στα γραφεία τον τρόπο υλοποίησης και όταν φτάνουμε στην εφαρμογή διαπιστώνουμε προβλήματα και παραλήψεις δεν είναι κακό πριν αρχίσουμε την υλοποίηση να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους για τον τρόπο που προτιθέμεθα να υλοποιήσουμε.
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ως εκπρόσωπος όλων αυτών των αγροτών αλλά και ως γνώστης της κατάστασης στην περιοχή του είναι πάντα στη διάθεση τόσο του Υπουργείου που θα αποφασίσει, όσο και της Περιφέρειας που θα υλοποιήσει την απόφαση του Υπουργείου.
 

Παπαϊωάννου Τριαντάφυλλος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ρήγα Φεραίου
Μέλος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας