Ομόφωνη άρνηση Δήμου Ρ. Φεραίου σε εταιρεία παραγωγής ενέργειας από καύση βιορευστών

Ομόφωνη άρνηση Δήμου Ρ. Φεραίου σε εταιρεία παραγωγής ενέργειας από καύση βιορευστών


Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που συνεδρίασε την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 δεν ενέκρινε τη δραστηριότητα σε εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών.
Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, δεν ενέκρινε τη δραστηριότητα «Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής 489 KW, μέσω Βιορευστών», της ΠΕΛΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στη ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου, ενώ πάγια θέση της δημοτικής αρχής Ρήγα Φεραίου είναι η μη έγκριση ανάλογων εισηγήσεων.