Ικανοποίηση Δημάρχου Ρ. Φεραίου Δημ. Νασίκα για χρηματοδότηση του Ιδρύματος Μελά

Ικανοποίηση Δημάρχου Ρ. Φεραίου Δημ. Νασίκα για χρηματοδότηση του Ιδρύματος Μελά


Την πρώην υφυπουργό Ζέττα Μακρή ευχαριστεί ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Νασίκας, για την παρέμβασή της ώστε να τύχει χρηματοδότησης το έργο συντήρησης και αναβάθμισης κτηριακών μονάδων νηπιαγωγείων του Δήμου και συγκεκριμένα του 1ου Νηπιαγωγείου Φερών Βελεστίνου.
Επιπλέον ο κ. Νασίκας χαρακτηρίζει θετικό το γεγονός ότι κοινωφελή ιδρύματα συνδράμουν οικονομικά ώστε να υλοποιούνται δράσεις και έργα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η χρηματοδότηση
Το κοινωφελές «Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά για την Προσχολική Αγωγή», χρηματοδοτεί με το ποσό των 21.328, 00 ευρώ το έργο της επισκευής του 1ου Νηπιαγωγείου Φερών Βελεστίνου.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρήγα Φεραίου ζήτησε την συνδρομή του Ιδρύματος Μελά σε εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των κτηριακών μονάδων τριών νηπιαγωγείων του Δήμου Ρήγα Φεραίου και συγκεκριμένα: του 1ου Νηπιαγωγείου Φερών Βελεστίνου, το του Νηπιαγωγείου Ριζομύλου, καθώς και του Νηπιαγωγείου Αγίου Γεωργίου Φερών.
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή της στις 6/11/18 και ενέκρινε  το αίτημα και την χρηματοδότηση του έργου της επισκευής του 1ου Νηπιαγωγείου Φερών Βελεστίνου μέχρι του ποσού των 21.328,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κατ’ ανώτατο όριο.
Για τη εκτέλεση του παραπάνω έργου θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ρήγα Φεραίου και του Ιδρύματος Μελά.
Το Ίδρυμα θα καταβάλλει στον Δήμο Ρήγα Φεραίου τμηματικώς το παραπάνω ποσό για την πληρωμή των εκτελούμενων εργασιών.
Ο δήμος Ρήγα Φεραίου θα τοποθετήσει με δαπάνη του στην πρόσοψη της νέας αίθουσας μαρμάρινη επιγραφή «Δωρεά Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την Προσχολική Αγωγή».
Αντικείμενο του έργου
Το έργο της επισκευής του 1ου Νηπιαγωγείου Φερών Βελεστίνου περιλαμβάνει: υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή, δίφυλλα τρίφυλλα ή τετράφυλλα, με το ένα ή και όλα τα φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, υαλόθυρες ανοιγώμενες αλουμινίου με θερμοδιακοπή, με ή χωρίς φεγγίτη, μονόφυλλες ή δίφυλλες, με υαλοστάσιο και συμπαγές θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) σε ύψος περίπου 60 εκ. και διπλούς θερμομονωτικούς –ηχομονωτικούς ανακλαστικούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm.
Επίσης θα γίνουν χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, θα τοποθετηθεί αναλογικός καυστήρας για 200.00Kcal/h διβάθμιας λειτουργίας με ανάμειξη αέρα /αερίου στην κεφαλή, γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 διαμέτρου 3 in και ηλεκτρολογικές συνδέσεις και ρύθμιση του καυστήρα.