Προϋπολογισμός 2019 για το Δήμο Ρήγα Φεραίου

Προϋπολογισμός 2019 για το Δήμο Ρήγα Φεραίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Με την 21/25-1-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 , ως εξής: