Εκπαίδευση αγροτών στα Κανάλια

Εκπαίδευση αγροτών στα Κανάλια


«Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου  Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.) – KarlaSchool», ονομάζεται το έργο που υλοποιείται αυτό το διάστημα στην περιοχή μας.
Φορείς υλοποίησης του έργου είναι : το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” , ο Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.), η  Εταιρεία Συμβούλων  ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ και το Κέντρο Μελέτης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη Βοιβηΐδα – Κάρλα – (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ),  που σχεδίασαν και διεκδίκησαν,σε πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, την έγκριση της παρέμβασης αυτής,σε ένα μείζον περιβαλλοντικό έργο, όπως είναι η Λίμνη Κάρλα.
Περιλαμβάνει πλήθος και ποικιλία δράσεων κοίτα: www.karlaschool.gr. To Σαββατοκύριακο 3 και 4 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος κύκλος  δωρεάν Σεμιναρίων για 50 αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους) αναλυτικά ως εξής:
Για γεωργούς το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, ώρα 10:00 – 15:00. Θέματα: Χρήση φυτοφαρμάκων – λιπασμάτων, εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, Σχέδια Βελτίωσης, Νιτρορύπανση, Βιολογική γεωργία, Δίκτυο Natura, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και γεωργία.
Για Κτηνοτρόφους την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019, ώρα 10:00 – 15:00, Θέματα: Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμός, Σχέδια Βελτίωσης, Βιολογική κτηνοτροφία, Βοσκότοποι, πολλαπλή Συμμόρφωση, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κτηνοτροφία.
Θα διεξαχθεί στα Κανάλια Μαγνησίας, στο  Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας . Για τη δωρεάν συμμετοχή προϋποθέτει την  δήλωση εγγραφής ως εξής: τις ώρες 10:00. – 14:00 στην Εταιρεία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ»: 24210-41499 ή στον Φορέας Διαχείρισης Κάρλας , Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.: 24280-73993.
Το εν λόγω γεγονός υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 1 «Workshops ενημέρωσης ομάδων γεωργών και κτηνοτρόφων της περιοχής για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την προστασία της βιοποικιλότητας» του Έργου «Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.) – KarlaSchool», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου και θα υλοποιείται στην περιοχή μέχρι το Μάιο 2019.