Παράταση οκτάμηνων συμβάσεων ζητεί ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

Παράταση οκτάμηνων συμβάσεων ζητεί ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου


ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ                                                          Βελεστίνο 5 – 4 – 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παράταση οκτάμηνων συμβάσεων ζητεί ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου
Την παράταση συμβάσεων οκτάμηνης κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που ολοκληρώνονται τον Ιούνιο του 2019, ζητεί με επιστολή του προς την ηγεσία των υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας, ώστε να αντιμετωπιστούν πιεστικές υπηρεσιακές ανάγκες ιδιαίτερα στους ευαίσθητους τομείς παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών.
Στην επιστολή του ο κ. Νασίκας τονίζει: «Απευθυνόμαστε σε εσάς προκειμένου να εξετάσετε την παράταση των οκτάμηνων συμβάσεων εργαζομένων στον Δήμο μας.
Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον Δήμο και για το λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη παράτασης των συμβάσεών τους.
Σύμφωνα με την εμπειρία των προηγούμενων ετών, από τη λήξη ενός προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης, έως την εφαρμογή νέου προγράμματος μεσολαβεί χρονικό διάστημα πέραν των 8-10 μηνών, το οποίο με τις παρούσες συνθήκες της διάρκειας των προεκλογικών περιόδων ενδεχομένως να αυξηθεί περαιτέρω, οπότε καθίσταται αναγκαία η παράταση του τρέχοντος προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ (πρόσκληση 8/2018).
Επιπλέον, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με την έλλειψη προσωπικού, ενώ οι ορισμένου χρόνου συμβάσεις δεν λύνουν, παρά μόνο πρόσκαιρα το μόνιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι , με την έλλειψη προσωπικού.
Παρακαλούμε θερμά για τη συμβολή σας, έτσι ώστε οι συμβάσεις κοινωφελούς απασχόλησης της πρόσκλησης 8/2018 του ΟΑΕΔ, να παραταθούν έως την έκδοση της νέας πρόσκλησης κοινωφελούς απασχόλησης, ή ακόμη καλύτερα να γίνουν μόνιμες θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.»